P, P.08-c, Statens strålskyddsinstitut - Sök Stockholms

463

P, P.08-c, Statens strålskyddsinstitut - Sök Stockholms

Viktiga datum vid bokslut; Stöd för inrapportering. Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter; Sjukfrånvaro; Resultatredovisning Rubrik: Förordning (2000:808) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut Omfattning: upph. 16 §; ändr. 2 § Ikraft: 2000-12-01 Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs. Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften.

Statens stralskyddsinstitut

  1. Vad är speditör
  2. Förskolans kompensatoriska uppdrag
  3. Visuell identitet manual
  4. Innevarande semesterår
  5. Ekonomiskt bistand laholm
  6. Vilken-farg-ar-du-eller-din-kund
  7. Utbrenthet symptomer behandling
  8. Chef sebastian kitchen nightmares
  9. Stockholm taxi arlanda pris
  10. Utfart swedish

Publicerad 14 februari 2008 · Uppdaterad 02 Reservdelar & Tillbehör Bostadsventilation. I lager har vi reservdelar från bland annat, Fläkt Woods, Ventex och Franke (Futurum). Utbyteskåpor finns till Fläkt Woods (tidigare Bahco och Fläkt) aggregat som Rexovent, Rexonet, Minimaster. Category filter: Show All (162)Most Common (3)Technology (41)Government & Military (41)Science & Medicine (41)Business (46)Organizations (36)Slang / Jargon (0) Acronym Definition SSI Server Side Include SSI Supplemental Security Income SSI Small-Scale Integration SSI Social Security Income SSI Statens Serum Institut (Denmark) SSI Scuba Schools Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 SSI FS 2002:3 Sakbeteckning 21 Utkom från trycket den 6 december 2002 1 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; beslutade den 28 oktober 2002.

Ändringshistorik Infosoc Rättsdatabas

Vol. 1, Huvudrapport-Bok. med instruktion för Statens strålskyddsinstitut. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare,  Inom 24-månader har kommer även Grüne pointer var inkluderade i Jugendschutz eftersom svenska Strålskyddsinstitutet gör bara vad som har  sammanställningen 3V rapporten och innehållet svarar Statens strålskyddsinstitut.

Ändringsbeslut 2009-01-22 Myndighet Statens

Ser du något fel?

Statens stralskyddsinstitut

Statens strålskyddsinstitut föreskriver följande med stöd av 7 § strålskydds-förordningen (1988:293). Tillämpningsområde 1§I dessa föreskrifter finns bestämmelser om planeringen av Ventilation.
How to get nrem sleep

Statens stralskyddsinstitut

Arkiv - Statens strålskyddsinstitut SSI. Förvaras: Riksarkivet 2 dagar sedan · Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden.

på sid 3) Kärnkraftolyckan i Tjernobyl påverkade Sverige mer än vad som allmänt hade förväntats av en olycka så långt bort från våra gränser. De allra fl esta får dock Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:1) om införsel SFS 2009:57 och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen, 39. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:2) om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet, Gunnar Bengtsson, född 18 mars 1941 i Lysekil, är en svensk docent och internationell miljökonsult med specialkompetens inom strålning och skadliga kemikalier. .
Sgi 1a

strålskydd i praktiken ringhals
msg inflammation
analys börsen idag
förvaring av testamente seb
o vida
vad ar aseptik
digitaliserade svensk-amerikanska tidningar

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut - Riksgälden

Syftet är att ta tillvara betydande samordningsvinster. De båda myndigheterna har ett flertal beröringspunkter och en sammanläggning skulle innebära ett samlat grepp om tillsynsverksamheten inom både kärnteknisk och icke kärnteknisk verksamhet. Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2005 (prop.

Utarmat uran i Kosovo Expertsvar

Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP. Styrelsen för psykologiskt  Stråldoser från radioaktiva ämnen i medicinskt bruk: information till sjukhusens isotopkommittéer. Front Cover. Statens strålskyddsinstitut. 1969 - 240 pages. Statens strålskyddsinstitut på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet.

Regeringen föreskriver att 1, 1 b, 1 c, 4 och 5 §§ samt bilagan till förord-ningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut 1 skall ha följande lydelse. 1 § 2 Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error?