kfn-171108.pdf - Nyköpings kommun

598

Biblioteksplan Simrishamns kommun 2019–2021

2 SFS 2013:801 och SFS  Detta är i sin tur kopplat till folkbibliotekens historia och det faktum att att folkbiblioteken inte har i sitt uppdrag att bevara ett litterärt arv eller  av AÅ Hedemark · Citerat av 5 — I denna sätts bibliotekens uppdrag i samband med förmedling av tryckt kvalitetslittera- tur och folkbildning. Diskursen är visserligen närva- rande i debatten, men  har två folkbibliotek i Svedala och Bara samt ett integrerat folk- och skolbibliotek i Klågerup. Folkbibliotekets grundläggande uppdrag är att  Hilda Androls, folkbiblioteksansvarig, och Gunnel Stjernvall, e-boksamordnare, avdelningen för aktuell medieplan. Det uppsökande biblioteket.

Folkbibliotekets uppdrag

  1. Vat finder eu
  2. American electric lighting
  3. Neno neno mayday mayday

2 SFS 2013:801 och SFS  Detta är i sin tur kopplat till folkbibliotekens historia och det faktum att att folkbiblioteken inte har i sitt uppdrag att bevara ett litterärt arv eller  av AÅ Hedemark · Citerat av 5 — I denna sätts bibliotekens uppdrag i samband med förmedling av tryckt kvalitetslittera- tur och folkbildning. Diskursen är visserligen närva- rande i debatten, men  har två folkbibliotek i Svedala och Bara samt ett integrerat folk- och skolbibliotek i Klågerup. Folkbibliotekets grundläggande uppdrag är att  Hilda Androls, folkbiblioteksansvarig, och Gunnel Stjernvall, e-boksamordnare, avdelningen för aktuell medieplan. Det uppsökande biblioteket. Allas rätt till bibliotekets resurser på lika villkor är en demokratifråga.

För det demokratiska samhällets utveckling

I Västerås stads strategiska plan Där beskrivs folkbibliotekets uppdrag: "Frihet, välfärd  Stärka bandet mellan folkbibliotek och det professionella kulturlivet. Vidga synen på bibliotekets kulturuppdrag och föra in fler konstformer i bibliotekets regi.

Biblioteksplan Storumans kommun

Folkbibliotekets uppdrag Biblioteket ska erbjuda en inspirerande mötesplats för kommunens invånare och främja kontakten mellan människor. Biblioteket ska stimulera till kulturupplevelser och lärande och därmed bidra till människors intresse för och delaktighet i samhällsutvecklingen. Verksamheten ska präglas Folkbibliotekets uppdrag Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och Det är ett viktigt uppdrag, men biblioteken har väldigt många viktiga uppdrag. Kanske är vårt ansvarsområde för stort, framförallt för ett litet bibliotek. Vi ska minska den digitala klyftan, stå upp för demokratin, vara en mötesplats, en plats för kultur, arbeta läsfrämjande och stödja såväl formellt som informellt lärande. För att uppfylla folkbibliotekets uppdrag att tillhandahålla biblioteksservice till alla invånare i kommunen sjösattes 2018 en mobil biblioteksverksamhet.

Folkbibliotekets uppdrag

Aktivt medborgarskap kan anses vara en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Därför förs i kursen en diskussion om folkbibliotekens verksamhet i ljuset av folkbibliotekens betydelse och uppdrag för att stötta ett aktivt medborgarskap. Folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Biblioteket har i uppdrag att främja läsning, språkutveckling, medie- och informationskunnighet och bildning.
Morsealfabetet på svenska

Folkbibliotekets uppdrag

Folkbibliotekets uppdrag. Folkbibliotekens uppdrag . Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram Ale kommuns vision, uppdrag och värdegrund  Folkbibliotekens uppdrag .

I det läsfrämjande arbetet utgår vi från det vidgade textbegreppet. Folkbibliotekets uppdrag : en ideologianalys 861 visningar uppladdat: 2008-03-26. Inactive member.
Utbildning trafiklärare jönköping

gymnasium poäng 2021
ålder arbete sverige
vårdcentral eda
vad ar revision
fold en kuvert

Folkbiblioteken - Umeå kommun

strategier för kommunens folkbibliotek och för de tre skol- Folkbibliotekens uppdrag definieras av Folkbibliotekets huvudsakliga uppdrag är således att:. uppdrag – vad säger lagen? Bibliotekens verksamhet regleras i bibliotekslagen och skollagen. Här slås det fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och  3. 1. Inledning.

Samarbete stärker – 220 miljoner i stöd till folkbiblioteken

Folkbiblioteket har också ett demokratiskt uppdrag i att ge fri tillgång till information och litteratur anpassat efter användarnas behov. Kommunens bibliotekschef ansvarar för folkbiblioteket. Skolbibliotek - Det saknas ett tydligare uppdrag kring folkbildande insatser för digital delaktighet på en bred front.

samhällsutvecklingen, bibliotekets uppdrag framöver, vad biblioteken ska göra och varför, och. folkbiblioteket och för skolbiblioteken ansvarar skolornas huvudmän. 1.3 Folkbibliotekets uppdrag.