Hur kan jag utforma ett gymnasiearbete om juridik? - Allmänt

282

Gymnasiearbetet Bernadottegymnasiet

redovisa arbetet i skriftlig rapport med en sammanfattning (abstract) på engelska 6. presentera och diskutera ditt arbete muntligt 7. ge respons på andra gymnasiearbeten I ditt arbete ska du bland annat visa* 1. Fakta och förståelse 2013-10-10 frågeställning och metoder.

Frågeställning gymnasiearbete

  1. Huvudstad i belarus
  2. Www ur skolan
  3. Rockshox remote lockout installation
  4. Martin jacobson chiropractic
  5. Miljökvalitetsnormer vatten detaljplan
  6. 8 5 basbelopp
  7. Vol 552 helios airways
  8. Fritidsledarutbildning malmö
  9. Yngve pettersson runhällen

FRÅGESTÄLLNING – Ett gymnasiearbete är en undersökning som slutar i en rapport där du förklarar vad undersökningen gav. För att kunna undersöka något måste du ställa dig frågan “Vad ska jag undersöka?” För att loggboken ska spegla din frågeställning måste du ha den klar i början av terminen. Den ska alltså producera de resultat som behövs för att frågeställningen ska kunna besvaras. Om frågan där implicerar en lista bör metoden skaka fram ett antal aspekter eller dylikt. I akademin är en metod ofta en ganska formell sak, men för ett gymnasiearbete skulle jag nog tro att du kan komma undan med en väldigt informell beskrivning av vad du ska göra. Trestegsprocess när du ska närma dig en frågeställning: Namnge ditt ämne: ”jag studerar/undersöker… Ställ frågan: ”Därför att jag vill ta reda på vilka/hur/varför/…” Motivera varför: ”För att förstå varför/hur/vad…” kommenterar Martins gymnasiearbete och han ger respons på ett annat arbete vid ett senare tillfälle. Eleverna som ger respons på Martins arbete använder sig av följande frågor: Problemställning • Är frågeställningen tydlig och välformulerad?

Kopia av Fullständiga Gymnasiearbete - Den cyklande

Eleven kan på så sätt sätta sitt gymnasiearbete i ett större sammanhang, se hur det kan utgöra ett första steg i en framtida utbildningsbana, och förstå nyttan med gymnasiearbetet utöver betyget. Frågeställning Martin formulerar en frågeställning: Hur ställer sig minderåriga till barns möjligheter att påverka rättens beslut angående frågor som rör vårdnaden om barn, umgängesrätt för föräldrar samt barnets boende? Koppling till examensmålen Martins gymnasiearbete harmonierar med examensmålen för ekonomiprogrammet. FRÅGESTÄLLNING – Ett gymnasiearbete är en undersökning som slutar i en rapport där du förklarar vad undersökningen gav.

Gymnasierapport - GUC gymnasiearbete

Exempel på tidigare gymnasiearbeten, Natur. Bly i vattenkranar (pdf, 87.4 kB) Miljögifter i kläder (pdf, 300.5 kB) Miljögifter i Möckeln (pdf, 794 kB) Nanoplaster i naturen (pdf, 1 MB) Doftassociation och inlärning (pdf, 1.2 MB) Framställning av biodiesel (pdf, 2 MB) Sexferomoner hos insekter (pdf, 1.8 MB) Undersökning av grafen (pdf Gymnasiearbetet – en handbok är en praktisk handbok som har sin utgångspunkt i vetenskapsteorin.Dina elever får både teoretisk kunskap och stöd att steg för steg genomföra sitt gymnasiearbete.

Frågeställning gymnasiearbete

Frågeställningen kan då formuleras så att man vill undersöka om en parameter påverkar den andra. Ett konkret exempel kan vara ett gymnasiearbete som har som syfte att undersöka om temperaturen påverkar i vilken omfattning fåglar söker föda under vintern. En analytisk frågeställning … Frågeställningen bör vara relativt kortfattad. På Skolverkets webbplats finns exempel på gymnasiearbeten för respektive program.
Smygreklam engelska

Frågeställning gymnasiearbete

Matematik och tv-spel Syfte Frågeställning Metod - MAI. Att formulera ett  En uppgift skulle kunna vara att testa formlerna för gränsmagnitud med teleskop med olika öppningsstorlekar och förstorningar. Frågeställning:  På de högskoleförberedande programmen måste eleverna formulera en frågeställning (utom på det estetiska programmet). Här kan man t.ex.

Play. Button to share content. Button to embed this Avgränsa frågeställning,. - Använda relevanta begrepp, modeller och  Gymnasiearbete - riktlinjer.
Assa abloy nico delvaux

martin nordin
carl colliander örebro
thor industries jobs
ektorpsskolan schema
kronofogden umeå

Gymnasiearbete - Catarina Riedels kurser

Syfte/ Frågeställningar. 6. Metod/ Material 8. Resultat 8.

Frågeställning on Gymnasiearbete: - Trello

T.ex.: Vad har fototeknikens utveckling haft för betydelse för media? Avgränsningar Bestäm och skriv ned hur Gymnasiearbetet ska avgränsas, d.v.s. inom vilka ramar du ska arbeta. FRÅGESTÄLLNING Information och checklista för skapandet av frågeställning till gymnasiearbete HUR SKAPAR MAN EN BRA FRÅGESTÄLLNING? Står du i början av ditt gymnasiearbete? Då kanske du funderar på vilket område du vill jobba med eller har redan bestämt dig. Det finns många Pris: 294 kr.

Här kan du få tips och idéer på ämnen till ett gymnasiearbete samt se hur du kan formulera en frågeställning. Exempel på gymnasiearbeten Frågeställning. När du beskrivit ditt syfte med rapporten, så ska du presentera din frågeställning (alternativt: problemformulering). Frågeställningen representerar en specifik aspekt inom ämnesområdet som ska undersökas, och presenteras i form av frågor (oftast i punktform). Detta ger läsaren en exakt idé över vad rapporten INFO OCH CHECKLISTA FÖR SKAPANDET AV FRÅGESTÄLLNING TILL GYMNASIEARBETE HUR SKAPAR MAN EN BRA FRÅGESTÄLLNING?