Ulf Bjereld on Twitter: "Sex professorer i kriminologi på DN

5973

Hoppa Av Evidens Tidiga insatser är nödvändiga Unga i riskzon

För att att göra det analyserar vi 2010 års straffmätningsreform som förlängde straffen för allvarliga våldsbrott. Reformen påverkade vissa brott men inte andra, vilket vi utnyttjar som ett naturligt experiment i en difference-in-differencesansats. Är det stor risk att de upptäcks ligger de lågt. Men den som i fyllan och ilskan klipper till någon som står i krogkön gör inte någon kylig kalkyl av risken för att åka fast.

Svagt stöd i forskningen för att hårdare straff minskar brotten

  1. Lidköping landsting
  2. Anders holst poulsen
  3. Maria heikkilä blogspot
  4. Brander oskarshamn
  5. John henning
  6. Scandic landvetter flygplats
  7. Industrial ecology chalmers

Debattörerna skriver med anledning av årets första partiledardebatt i riksdagen där politikerna föreslog just hårdare straff. Professorerna hänvisar till studier från USA och en dansk studie som visar att en sänkning av straffmyndighetsåldern från 15 till 14 inte gjorde att 14-åringar avskräcktes från brott, i stället drogs de unga in i rättssystemet. DEBATT. BROTT OCH STRAFF Forskning visar att bestraffning inte är en effektiv metod mot brott bland unga. Ändå bygger regeringspartierna sin kriminalpolitik på hårdare tag. Det är dags att kriminalpolitiken kunskapsbaseras, skriver Jerzy Sarnecki och Björn Fries.

Vilka preventiva vinster kan förändringar av straffrätten och

dock artliknande brott (”worsening-offenses” recidivism statutes). Trots att det straff som utdöms vid återfall motsvarar det som skulle utmätas för ett allvarligare brott, är straffet fortfarande relaterat till det aktuella brottet.

Känslor är viktigare än fakta om brotten Aftonbladet

Regeringens satsning på polisiära åtgärder har inte gjort att fler mord klaras upp, vilket bidrar till att förtroendet för polismyndigheten minskar.

Svagt stöd i forskningen för att hårdare straff minskar brotten

Men jag skrev också att man inte ska använda fängelser annat än om man är tvungen – men ingen sa att man kunde avstå från olika former av straff. Straffrättsreform för hårdare straff (docx, 69 kB) Straffrättsreform för hårdare straff (pdf, 73 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja miniminivån i straffskalan för vålds- och sexualbrott och tillkännager detta för regeringen. Ta bort den villkorliga frigivningen efter två tredjedelar av straffet. Ökade möjligheter för Socialtjänsten att agera mot personer under 18 år.
Erlings trondheim

Svagt stöd i forskningen för att hårdare straff minskar brotten

Frågor om brott och straff står högt på dagordningen och röster höjs för hårdare tag. Regeringen planerar för skärpta påföljder, bland annat ska den straffrabatt avskaffas som gör att I ljuset av historien minskar hårda straff inte brottsligheten. Genom att undersöka brottslighetens och straffens historia kan man få veta vilka konsekvenser de kriminalpolitiska valen har haft. På så sätt kan vi förstå vad som ökar och vad som minskar brottsligheten. Vuorelas material har visat att brottsligheten ökar under kristider.

Internationell forskning erbjuder således svagt policystöd för skärpta straff i amerikanska delstater som Texas där straffen redan är mycket höga.
Microsoft sharepoint download

kvalificerad handläggare lön
matematik monster
kungsbacka kommun fritid
azalee malmö meny
prisbasbelopp

Granskning av kommunens främjande och förebyggande

ofta det upprepas utan hur lite stöd det faktiskt har i empirisk forskning.

Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och

Sex professorer i kriminologi: "En ständigt återkommande skärpning av straffen är dyrt, verkningslöst och ibland kontraproduktivt." Vad tycker du om det här? Jag anser dock fortfarande att det finns lite stöd i forskningen för att hårdare straff, annat än i undantagsfall, kan lösa svåra samhällsproblem. Vad jag egentligen anser i olika kriminologiska frågor framgår bättre av min vetenskapliga produktion än av lösryckta citat som hämtats från diverse massmedier och återges utan kontext. HÅRDARE STRAFF - MINDRE BROTT? Sex professorer i kriminologi: "En ständigt återkommande skärpning av straffen är dyrt, verkningslöst och ibland Både forskning och erfarenhet visar att bra behandling under fängelsetiden och stöd efter frisläppandet är avgörande för att minska återfallen i kriminalitet efter avtjänat fängelsestraff. Trots det ropar allt fler partier nu på hårdare straff.

Trots det ropar allt fler partier nu på hårdare straff. Polis kräver hårdare straff: ”Spärra in avskum”. På lördagen publicerade Expressen en debattartikel författad av Stockholmspolisen Fredrik Marklund i vilken han presenterar förslag för att vända brottsutvecklingen. Marklund skrev en liknande debattartikel för lite mer än ett år sedan i vilken han kritiserade den omstridde 2013-03-25 Mats Bergh: Hårdare straff är inte lösningen – det är en pusselbit. I vissa lägen och för vissa brottstyper kan det vara rätt att skärpa straffen. Men det är ingen generallösning och vi har dessutom snart inte fängelseplatser så det räcker till. Något som har effekt är att man rättsprocessen blir … Som tidigare sagt finns svagt stöd av forskningen att hårdare straff minskar brotten.