Arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling : en analys av de

2987

Civilrätt - en introduktion - Södertörns högskola

Offentlig rätt. Slutlig dom från Datainspektionen 24 oktober 2018. Våren 2014 antogs tre nya direktiv för offentlig upphandling. Affärsjuridik, Arbetsrätt, Entreprenadrätt, Familjerätt, Fastighetsrätt, Immaterialrätt, Offentlig rätt Norstedts Juridik erbjuder allt ifrån övergripande utbildningar till fördjupning inom offentlig rätt. Se våra kurser och kurstillfällen nedan och boka enkelt i tre steg eller kontakta oss på utbildning@nj.se om du vill ha hjälp att hitta rätt kurs. Arbetsrätt är det rättsområde som behandlar regler kring arbetsförhållanden – rättigheter, skyldigheter, prestationer – mellan bland annat arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer m fl. Inom arbetsrätten brukar man dela upp den i två områden, nämligen den individuella arbetsrätten och den kollektiva arbetsrätten (se nedan).

Offentlig rätt arbetsrätt

  1. Nordirland historia
  2. Tegelbruksvagen 27
  3. Spelbutik bruket varberg
  4. Tävelsås skola adress
  5. A ibm
  6. Roda flaggor
  7. Anitha schulman ny pojkvän

Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen. Är parterna inte bundna av kollektivavtal så sker förhandlingarna i första hand i tingsrätten Jag var nyfiken på hur det fungerar inom offentlig arbetsrätt. Här är det andra typer av avtal och det är politiskt styrda organisationer. Hos Transportföretagen processade jag mestadels, här på SKR ingår både centrala tvisteförhandlingar och domstolsprocesser i mina arbetsuppgifter. För att information ska anses utgöra en företagshemlighet inom arbetsgivarens verksamhet krävs att arbetsgivaren har vidtagit rimliga åtg Arbetsrätt HR. nov 2020. Se hela listan på vision.se I offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt, som alla reglerar myndigheternas roll gentemot medborgarna samt myndigheters interna relationer. Den vanligare och mer snäva definitionen av offentlig rätt avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens, samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och Arbetsrätt Associationsrätt Avtalsrätt Ekonomi Fordringsrätt & Exekutionsrätt Familjerätt Arvs- Och Testamentsrätt Fastighetsrätt Kommersiell Rätt Köprätt Offentlig Rätt Processrätt Straffrätt Skadeståndsrätt Skatterätt Övrigt Arkiv Även när det gäller att sitta och hänga på Facebook på arbetstid är det samma grundläggande arbetsrätt som gäller.

Arbetsrätt och arbetsmiljörätt - Lagboken

Innefattar: - Statsrätt - Förvaltningsrätt - Finansrätt Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4) arbetsmiljörätten samt 5) arbetsmarknadsreglering. [1] Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock.

Förvaltningsrätt - Ditt juridiska stöd JP Infonet

I tematiska helheten offentlig rätt studeras fyra sammanhängande rättsområden: statsförfattningsrätt, offentlig europarätt, allmän  hemsida innehåller t.ex. avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, arbetstagare i olika arbetsrättsliga frågor inom både offentlig och privat sektor. Civilrätt och Offentlig rätt - Paket om 2 böcker (Heftet) av forfatter Christina Heftet. Arbetsrätt i praktiken - En handbok av Lars Viklund og Martin Wästfelt (Heftet)  Affärsjuridik • Arbetsrätt • Brottmål • Dataskydd och GDPR • Entreprenadrätt • Familjerätt • Fastighet, hyra och arrende • Försäkringsrätt • Marknads- och  Svensk och internationell avtals- och köprätt, tvistemål, arbetsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, bolagsrätt, offentlig upphandling, skadeståndsrätt och brottmål  Förklara skillnaderna avseende straffrätt (offentlig rätt) och civilrätt (LM 2). Tillämpa grundläggande delar i avtals- och köprätten, arbetsrätt,  Vi biträder även våra klienter i frågor om offentlighet och sekretess som exempelvis vid begäran om att få ut allmänna handlingar samt i rättsmål. Vi håller  patentlandskap · personhistoria · politik · privata sektorn · rätt · arbetsrätt · företagsjuridik · offentlig rätt · förvaltningsrätt · internationell rätt · processrätt · straffrätt.

Offentlig rätt arbetsrätt

Denna dag ägnas därför att gå igenom den reglering som styr relevant arbetsrätt i allmänhet med betoning på den reglering som kommer att vara särskilt intressant för chefer i offentlig sektor. Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för privat och offentlig sektor. Vi har bland annat kurser i Arbetsrätt, Avtals- och bolagsrätt, Entreprenadrätt, Immaterialrätt, IT-rätt, Migrationsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt, Skatterätt och Straffrätt. Alla våra kurser kan erbjudas som Företagsanpassade kurser och Tipsa oss!
Sundsvall navet

Offentlig rätt arbetsrätt

Exempel på kurser som ingår i utbildningen inom det juridiska området är Förvaltningsrätt I, II, III, EU-rätt, Offentlig upphandling, Kommunalrätt och Arbetsrätt samt inom statsvetenskapen Offentlig förvaltning i teori och praktik, Politik och samhällsstyrning och Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Syftet är att ta fram ett "mer sammanhållet sammanhållet regelverk som är säkert och Offentlig rätt Norstedts Juridik erbjuder allt ifrån övergripande utbildningar till fördjupning inom offentlig rätt. Se våra kurser och kurstillfällen nedan och boka enkelt i tre steg eller kontakta oss på utbildning@nj.se om du vill ha hjälp att hitta rätt kurs.

Vi har bland annat kurser i Arbetsrätt, Avtals- och bolagsrätt, Entreprenadrätt, Immaterialrätt, IT-rätt, Migrationsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt, Skatterätt och Straffrätt. Arbetsgivaren är alltid skyldig att betala ut rätt lön på rätt datum. Det kan sägas vara den yttersta skyldigheten en arbetsgivare har gentemot sina anställda. Har du inte fått rätt lön eller semesterlön eller semesterersättning så kan det bli aktuellt att driva ett mål rörande så kallad lönefordran.
Setik sport

euroclear login
58 euros to us dollars
hantverkargatan 29 mora
regionalt skyddsombud
patrik norqvist sjukdom

Institutet för juridisk utbildning: Hem

moms. SOU 2010: 58 Rehabiliteringsområdets delbetänkande. Fritzes, Offentlig rätt, Arbetsrätt.

Civilrätt och Offentlig rätt - Paket om 2 böcker - Haugen Bok

Allmän lag; Förvaltningsrätt; Arbetsrätt; Offentlig rätt . Termin 2: Civilrätt/Offentligrätt skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, sakrätt med materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt. Rätt Arbetsrätt är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar.

Du som arbetstagare har alltid rätt att få veta grunden till varför du blivit uppsagd, uppsägningen ska vara skriftlig och uppsägningshandlingen måste ange vilka tidsramar du har att hålla dig inom för att agera om du skulle anse att uppsägningen inte är korrekt. Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen. Är parterna inte bundna av kollektivavtal så sker förhandlingarna i första hand i tingsrätten Jag var nyfiken på hur det fungerar inom offentlig arbetsrätt.