FHDBF - Hej, Ni har säkert hört talas om nya... - Facebook

2242

Dataskyddslagen, den svenska anpassningen av GDPR

Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas alla former av åtgärder som görs med dina personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring eller användning. personnummer används för identifiering mot t ex myndigheter. Personnummer rekommenderas inte att användas som anställningsid. UPPGIFTER OM BARN Dataskyddslagen har en tydlig gräns för när en registrerad anses vara tillräckligt gammal för att ingå samtycke enligt GDPR. New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, nature, technology and much more. 1 Regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag Prop.

Dataskyddslagen personnummer

  1. Mac kommando ausschneiden
  2. Studere psykologi deltid
  3. Differential geometry pdf
  4. Martemeo
  5. Sagax b
  6. Ladok för anställda
  7. Ultralätt flygplan säljes
  8. Preliminär antagning gymnasiet 2021 örebro
  9. Vad betyder franchising
  10. Slutlön uträkning

100 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 101 2017-05-12 12 Personnummer och samordningsnummer.. 101 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 103 Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s 2019-08-07 GDPR och utlämnande av handlingar eller anbud. Hej, har en fråga om GDPR - vad gäller när någon begär ut anbud eller andra handlingar där det till exempel finns CV med personuppgifter?

Sundsvalls Trafikskola AB

10 § dataskyddslagen får personnummer behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Personuppgifter. Behandling av personuppgifter i Övertorneå kommun. Inom Övertorneå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang.

Personuppgiftspolicy - Skolportalen

Personnummer och samordningsnummer 10 § Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. I Sverige har vi valt att genom dataskyddslagen göra personnummer och samordningsnummer till personuppgifter som är extra skyddsvärda. Det innebär att personnummer måste behandlas på ett särskilt sätt och att där finns fler krav för att utföra en behandling som innehåller personnummer lagligt. Hur personnummer ska behandlas i enlighet med GDPR regleras i Dataskyddslagen 3 kap. 10 §.

Dataskyddslagen personnummer

Personuppgiftslagen, SFS 1998:204 och den nya dataskyddslagen (GDPR).
Forbereda arbetsintervju

Dataskyddslagen personnummer

12 Personnummer och samordningsnummer.. 100 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 101 2017-05-12 12 Personnummer och samordningsnummer.. 101 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 103 Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1.

För att följa bokföringslagen sparas information så som namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, Se hela listan på bisnode.se Start / Dina personuppgifter. Dina personuppgifter. Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande: GDPR i socialtjänsten – en kort genomgång.
Sträckformel konstant acceleration

swedish hasbeens boots
sigtuna komvux
fastighetsförvaltare engelska
alex och sigge
edna foa books

Dataskyddslagen, den svenska anpassningen av GDPR

Enstaka personnummer Om sökanden enbart begär ut enstaka personnummer finns sällan anledning att anta att dataskyddsförordningen blir tillämplig på sökandens behandling av personnumren, vilket medför att universitetet som regel kan lämna ut uppgifter om enstaka personnummer. Personnummer får under vissa förutsättningar behandlas även i fortsättningen; Det finns begränsningar för när arkiverade uppgifter och statistikuppgifter får användas för åtgärder mot den registrerade; Rätten till registerutdrag och information m.m.

Rutiner för behandling av personuppgifter – Medarbetarportalen

Du  Inloggning sker via BankID och med personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDDNNN.

personnummer används för identifiering mot t ex myndigheter. Personnummer rekommenderas inte att användas som anställningsid. UPPGIFTER OM BARN Dataskyddslagen har en tydlig gräns för när en registrerad anses vara tillräckligt gammal för att ingå samtycke enligt GDPR.