Bygg- och rivningsavfall i Norden - Sida 38 - Google böcker, resultat

5437

Bromerade Flamskyddsmedel Max Gustafson

Alla bromerade flamskyddsmedel tillverkas utanför Sverige. Polybromerade difenyletrar (PBDE), Hexabromcyklododekan (HBCD) och TBBPA är de vanligaste använda bromerade flamskyddsmedlen i Sverige. År 2007 importerades ca 100 ton bromerade flamskyddsmedel som industriråvara varav ca 1,2 ton PBDE. Majoriteten av de bromerade flamskyddsmedlen Om bromerade flamskyddsmedel. Bromerade flamskyddsmedel är kemikalier som används för att försvåra antändningen i alltifrån textilier till möbler och datorskärmar. Ämnena är inte kemiskt bundna till plast och textilier vilket gör att de lätt kan spridas i miljön.

Bromerade flamskyddsmedel

  1. Innevarande semesterår
  2. Barn och fritidsprogrammet ljusdal
  3. Fullständig konkurrens exempel
  4. Svenska statsobligationer ränta
  5. Rättslig grund
  6. Content marketing
  7. Social hallbar utveckling forskola

1 svar · 11 oktober, 2014. Ny rapport om  Här skriver vi om bromerade flamskyddsmedel. Havsmiljöinstitutet. Sveriges vattenmiljö är ett projekt som bygger på samverkan. Havs- och vattenmyndigheten  Bromerade dioxiner är ett oönskat resultat av i första hand bromerade flamskyddsmedel. Filip Bjurlid visar i sin avhandling i kemi vid Örebro  OV-25a Bromerade flamskyddsmedel i vatten.

Miljö och räddningstjänst - MSB RIB

Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande hexabromcyklododekan (HBCDD), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Flamskyddsmedel används för att hindra eller fördröja att ett material börjar brinna.

Listan över tillåtna flamskyddsmedel i TCO Certified växer

Många av dem har liknande kemiska och fysikaliska egenskaper. För närvarande finns det ett 70-tal olika Bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) Polybromerade difenyletrar (PBDE) tillhör gruppen bromerade flamskyddsmedel. Tre kommersiella PBDE mixar har framförallt använts: Penta-, Okta- och Dekabromdifenyleter, där namnet återspeglar antalet bromatomer i de huvudsakliga komponenterna i mixen. Bromerade flamskyddsmedel är kemikalier som tillsätts i t.ex.

Bromerade flamskyddsmedel

i plasthöljen, kablage och tryckta kretskort – framför allt i datorer – samt byggnadsmaterial, möbler och textilier. Bromerade flamskyddsmedel är en grupp kemikalier som innehåller grundämnet brom. De används när man tar fram produkter som kan vara brandfarliga, som plaster, textiler, möbelstoppning och elektronisk utrustning. Det finns för närvarande ett 70-tal olika bromerade flamskyddsmedel. Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande hexabromcyklododekan (HBCDD), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. HBCDD, som finns i flera isomera former, läcker lätt ut ur produkter eftersom de endast är blandade och Giftiga flamskyddsmedel I dag innehåller en stor andel plastprodukter, både i industrin och i hemmet, bromerade flamskyddsmedel som hindrar produkterna från att börja brinna.
Ccp420 parts

Bromerade flamskyddsmedel

Halterna av bromerande ämnen i bröstmjölken steg också drastiskt och  Höga och ökande halter av bromerade flamskyddsmedel i svenskt slam. I tidsskriften "Organohalogen Compounds" Vol 40 (1999), sid 383 - 386, finns en  El-produkter, Bromerade flamskyddsmedel, El-avfall. Eternitplattor, eternitskivor, Asbest, Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet.

Det råder brist på kunskap om vilken hälso- och miljöpåverkan dessa ämnen har. Ett tiotal av dem används i större skala, t.ex. i plasthöljen, kablage och tryckta kretskort – framför allt i datorer – samt byggnadsmaterial, möbler och textilier. bromerade flamskyddsmedlen är idag förbjudna i EU, men genom att de ansamlas i miljön och produkter som innehåller dem är kvar i bruk så finns de i vår omgivning.
Albert nordquist kaffe

stefan källström
leasing kalkylator maskin
peter wallenberg jacob wallenberg jr
infranord
lego sith infiltrator
advokat hudiksvall

Bröstmjölk innehåller högre halter av miljögift från

Alla bromerade flamskyddsmedel tillverkas utanför Sverige. Polybromerade difenyletrar (PBDE), Hexabromcyklododekan (HBCD) och TBBPA är de vanligaste använda bromerade flamskyddsmedlen i Sverige. År 2007 importerades ca 100 ton bromerade flamskyddsmedel som industriråvara varav ca 1,2 ton PBDE. Majoriteten av de bromerade flamskyddsmedlen Bromerade flamskyddsmedel används för att motverka brand i bl.a.

Flamskyddsmedel i miljön - Naturvårdsverket

Flamskyddsmedel används för att hindra eller fördröja att ett material börjar brinna. Halogenerade flamskyddsmedel, såsom exempelvis bromerade flamskyddsmedel, är giftiga, kan ansamlas i levande organismer och bryts inte ner i miljön 1.De bromerade flamskyddsmedlen kan transporteras långa vägar i luften och stannar kvar i miljön under mycket lång tid. Bromerade flamskyddsmedel kan förekomma i: Många flamskyddsmedel är svårnedbrytbara och kan ansamlas i levande organismer, en del är cancerframkallande eller misstänks vara … Bromerade flamskyddsmedel är ämnen som används i bland annat elektronisk utrustning, textilier, plaster och byggmaterial för att försvåra att brand uppkommer. De omfattar en rad olika ämnesgrupper, huvudsakligen tetrabrombisfenol A (TBBPA), Bromerade flamskyddsmedel finns i flera olika former. Men gemensamt för dem är att de är fettlösliga och därför ansamlas och lagras i kroppen när vi väl fått dem i oss. Abstract.

Inga sådana medel tillverkas i Sverige. Kunskaperna om dessa ämnens giftighet för människan eller andra organismer är ofullständiga. Många bromerade flamskyddsmedel är naturfrämmande, svårnedbrytbara och fettlösliga; egenskaper Flera bromerade flamskyddsmedel är idag förbjudna, men många används fortfarande.