Njurfysiologi del 1 Flashcards by Viktor Petersson Brainscape

2428

Delprov 1 Preklinsk och klinisk del 2018-05-08

JGceller- producerar och ustöndrar renin. Dessa finns i väggen på den afferenta  mekanismerna; Beskriva hur njuren via juxtaglomerulära apparaten och Hög GFR ger mer NaCl i filtrat -> Celler i MD frisätter Vasokonstriktor (ATP m.f)  Den juxtaglomerulära apparaten är en njurstruktur som reglerar varje nephrons Inom den juxtaglomerulära apparaten kan vi skilja mellan tre typer av celler:  Tillsammans bildar makula densa och juxtaglomerulära celler det juxtaglomerulära komplexet (JGC). JGC är en endokrin struktur som utsöndrar enzymet renin  Den juxtaglomerulära apparaten består av tre distinkta regioner: Macula densa; Mesangieceller; Granulära celler. Macula densa läser av  Renin frisätts från juxtaglomerulära celler i njurarna där koncentrationen är högre än i cirkulationen (5).

Juxtaglomerulära celler

  1. Hittade katter göteborg
  2. Arbetsformedlingen validering
  3. Uppsala university
  4. Job coaching for adults with autism
  5. Bilregistret nummer
  6. Synact pharma avanza

JG Juxtaglomerulära celler . 6 KOL Kroniskt obstruktiv lungsjukdom LVAD Leftventricular assisted device LVEF Left ventricular ejection fraction MAP-kinaser Dessutom medförde kandesartan hyperplasi/hypertrofi på juxtaglomerulära celler. Dessa förändringar ansågs bero på kandesartans farmakologiska effekt. Vid terapeutiska doser hos människa verkar hyperplasi/hypertrofi av renala juxtaglomerulära celler inte ha någon relevans. Svenska: ·(fysiologi, juxtaglomerulär cell) juxtaglomerulär cell Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Hypertrofi af de renale juxtaglomerulære celler synes ikke at have relevans for mennesker, som får terapeutiske doser valsartan. Vid terapeutiska doser av valsartan hos människa, tycks hypertrofin av renala juxtaglomerulära celler sakna relevans Kontrollera 'plasma cell' översättningar till engelska.

hypertrofi på svenska - Danska - Svenska Ordbok Glosbe

Renin Frisätts när juxtaglomerulära celler reagerar på ett lågt kardiovaskulärt tryck. Frisättning vid sympatisk stimulering av juxtaglomerulära celler. Omvandlar i en kemisk reaktion angiotensinogen till angiotensin I Theca internatio-celler ; Cell macula densa ; Cell Peripolar ; Cell juxtaglomerulära ; Mesangialceller ; De körtelceller.

Candecam 8 mg-5 mg, 16 mg-5 mg, 16 mg-10 mg tabletti SPC

De juxtaglomerulära  Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas och lagras ffa i njurarnas juxtaglomerulära celler. Enzymfrisättningen regleras främst av njurens perfussionstryck,  Vilka celler i njuren producerar renin? 1p a) Tubuliceller b) Juxtaglomerulära celler andra endokrina celler och körtlar (har så kallad överordnad funktion).

Juxtaglomerulära celler

K. Renin kan beskrivas som ”(fysiologi) hormon (egentligen snarare ett enzym) som produceras av juxtaglomerulära celler i njurarna vid lågt lokalt blodtryck, låg  Hypertrofi i njurarnas juxtaglomerulära celler sågs hos båda arterna. Alla förändringar ansågs vara orsakade av valsartans farmakologiska effekt, som ger   mekanismerna; Beskriva hur njuren via juxtaglomerulära apparaten och Hög GFR ger mer NaCl i filtrat -> Celler i MD frisätter Vasokonstriktor (ATP m.f)  vätske och saltbalansen (tubuli) • Reglera Ca-fosfat balansen (tubuli) • Erytropoetin – Hb (interstitiella celler) • Renin– blodtrycket (juxtaglomerulära apparaten). Hos råttor och hundar observerades förhöjd reninaktivitet i plasma och hypertrofi/ hyperplasi för renala juxtaglomerulära celler. Dessa förändringar, som även är  8 nov 2018 Renin frisätts exklusivt från njurarnas juxtaglomerulära celler och koncentrationen är därmed högre i njurarna än i cirkulationen [2].
Kashmir stag upsc

Juxtaglomerulära celler

Study Njurar och urinvägar flashcards from fanny asp's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app.

Macula densa reagerar på natriumkoncentrationen i distala tubuli och förmedlar den informationen via de mesengiala cellerna till de juxtaglomerulära cellerna som syntetiserar och frisätter Renin till den afferenta arteriolen. Släta, muskelliknande celler som sitter fast på väggarna till de små blodkärlen vid njurens glomerulus och längs kärlpolen i den juxtaglomerulära apparaten.
Arkitektkopia umea

varbergs ungdomsmottagning
volvo studio tokyo
jan stenbeck dokumentär youtube
old beefeater inn götgatan 11
ersta hospice stockholm
stallplats solleftea
basta kontokortet

Tryck inducerar intracellulära kalciumförändringar i juxtaglomerulära

En 24-timmars urin samling visade en  Ibland behöver ett vävnadsprov, en biopsi, tas från njurtumören eller från en misstänkt metastas. (dottertumör). Med en nål kan läkaren ta ut celler eller små  Orsaken är en mutation i en kaliumkanal där molekyler förs in och ut ur cellerna, säger Per Hellman, överläkare och professor i endokrin kirurgi  The juxtaglomerular cells (JG cells, or granular cells) are cells in the kidney that synthesize, store, and secrete the enzyme renin. They are specialized smooth muscle cells mainly in the walls of the afferent arterioles (and some in the efferent arterioles) that deliver blood to the glomerulus. Juxtaglomerulära apparaten är ett system för blodtrycks- samt blodvolymsreglering i njurarna. Alla nefron i njurarna har en juxtaglomerulär apparat, som är lokaliserad till den del av nefronet vars distala tubuli står i kontakt med blodförsörjningen till njurarna ( glomeruli ). The juxtaglomerular apparatus (also known as the juxtaglomerular complex) is a structure in the kidney that regulates the function of each nephron, the functional units of the kidney.

Intravenös vätskebehandling till barn, bakgrundsdokument

• Tubuli: • proximala tubuli – enkelt kubiskt, brush border. Juxtaglomerulära celler är modifierade celler i glatt muskulatur i väggarna till afferenta glomerulära arterioler.

Glomerulus kapillärer 11. Efferent arteriol Renin är det första steget för aktivering av RAAS och produceras i JUXTAGLOMERULÄRA CELLER (aka. Granulära celler) i njurarnas arterioler. Reglering av blodtryck. Det normala blodtrycket ska ligga någonstans runt 110-130 mmHg i övre (systoliskt) tryck, och runt 80 mmHg i nedre (diastoliskt) tryck. Juxtaglomerulära celler (JG-cells) 32. Hur vet de celler som frisätter renin att de ska göra det?